CSCK Shtypi

Lajmet e Anëtarëve të Aleancës MDS fokusohen në grupin mbështetës të pranuar kohët e fundit të Kosovës.

Lexo më shumë: https://www.mds-alliance.org/es/news/focus-on-kosovo-mds-alliance-members-news/

04 Gusht 2018
Blerina Shala

CSC Kosova pranohet si anëtar të Aleancës MDS.

Më 16 qershor 2018, Dr. Blerina Ahmetaj-Shala dhe Dr. Fisnik Shala prezantoi punën e CSC Kosova në Kongresin e 23-të të EHA për pacientët MDS, përfaqësuesit farmaceutikë dhe palët e tjera të MDS Alliance. Pas konsolidimit të kujdesshëm me të gjithë anëtarët e Aleancës MDS, ne jemi të kënaqur të njoftojmë se jemi pranuar në organizatën ombrellë. Si anëtar i kësaj Aleance, ne do të bëjmë fushatë së bashku dhe do të bashkojmë forcat për të rritur mbështetjen për pacientët MDS, kujdestarët dhe për të ndarë me praktikat më të mira dhe aftësitë me profesionistët e shëndetësisë. Lexo më shumë: https://www.mds-alliance.org/member-organizations/

23 Qershor 2018
Blerina Shala

Takimi i Shoqatës Europiane të Hematologjisë (EHA) në Stokholm mirëpret CSC Kosovë për herë të parë.

Anëtarët e ekipit të CSC Kosova morën pjesë në Kongresin e 23-të të EHA. Kjo konferencë ofroi një program që mbulon çdo nën-specialitet në hematologji, si dhe mundësitë e rrjetit me ekspertë nga e gjithë bota. Programi arsimor dhe shkencor theksoi praktikën klinike të fundit, gjetjet më të fundit në hulumtimin hematologjik dhe shumë sesione më interesante. Kongresi gjithashtu ofroi programe satelitore, përditësime në hematologji dhe një ekspozitë të organizuar nga kompanitë farmaceutike. ‘Qendra e avokimit të pacientëve’ ishte një fushë e shkëlqyer për të takuar avokatë të tjerë të pacientëve dhe për të ndarë përvojat. Ne kemi gëzuar veçanërisht diskutimin tonë me Mira Armor, bashkë-themelues i Mijelom CRO, një grup mbështetës për pacientët që vuajnë nga Myeloma në Kroaci. Ndarja e njohurive dhe përvojës së saj me ne na ka mundësuar që të vlerësojmë se sfidat me përvojë në Kosovë nuk janë të ndryshme me ato në Kroaci dhe gjithashtu në Bosnje dhe Hercegovinë. Lexo më shumë ‘Mijelom CRO’: http://mijelom.hr/

15 Qershor 2018
Blerina Shala