Gani Shala – Peje, Kosovo

Në verën e vitit 2017, shkova për një provë rutinore të gjakut. Zakonisht, gjaku im gjithmonë ka qenë mirë dhe bëj një numër të analizave të gjakut çdo vit. Unë jam përgjithësisht i përshtatshëm dhe aktiv. Këtë vit, analizat e shumë qelizave u kthyen më të ulëta se sa pritej. Gjetja e diagnozës sime aktuale mori disa muaj. Shkova në spitalin e Prishtinës për të përsëritur një numër të plotë të gjakut, për të bërë një biopsi të palcës së eshtrave dhe testimin citogjenetik. Biopsia e palcës së eshtrave ishte mjaft e dhimbshme ashtu siç ishte bërë në gjoks pa ndonjë anestetikë. Kam marrë rezultatet disa ditë më vonë me diagnozën e mundshme të MDS, teste të mëtejshme duhej të bëheshin. Kështu, biopsi u përsërit dhe testimet citogjenike u kryen në Spitalin e Ushtrisë në Beograd, dhe konfirmuan se po vuaj nga MDS. Për trajtim, më rekomandohej të shkoj tek Dr Irina Panovska-Stavridis (hematolog specialistë) në Shkup, pasi ajo kishte përvojë në trajtimin e MDS. Ajo ishte fantastike dhe më ndihmoi shumë. Unë kam qenë në Azacitidine për 6 muaj. Marrja e medikamentit ishte shumë e vështirë, pasi ato nuk furnizohen direkt në spitalin e Prishtinës. Më në fund e përfundova blerjen e saj në Turqi, pasi e gjeta shumë më lirë atje.

Mars 2018